Параметри і можливості використання теплових ВЕР

Экология и здоровье

Параметри і можливості використання теплових ВЕР

Автор: Редактор

Важливу роль для зменшення енергозатрат відіграє використання ВЕР – горючих і теплових. Підвищення рівня використання теплових ВЕР до 1% може забезпечити економію 1,2 млн. тон умовного палива. Крім цього буде досягатися і друга мета – охорона навколишнього середовища від теплового забруднення.

ВЕР розділяють на три основних групи –

  • Надлишкового тиску – це потенціальна енергія газів, води, пари з підвищеним тиском, яка може бути використана при виході в атмосферу. Основний напрям – силовий, тобто для одержання електричної та механічної енергії;
  • Горючі – це горючі гази і відходи одного виробництва, які можуть бути використані безпосередньо у вигляді палива на іншому виробництві. До них можна віднести опилки, стружку, луг в целюлозно-паперовій промисловості, тверді та рідкі відходи хімічної промисловості;
  • Теплові - це фізична теплота підходящих газів : теплота золи та шлаків, теплота гарячої води та пари, теплота робочих холодоагентів після їх безпосереднього використання.

Параметри вторинних енергетичних ресурсів та їх класифікаціяОсновні характеристики ВЕР та їх оцінка можлива при умові прийняття основних термінів:

- використання ВЕР – це їх маса з будь-якого агрегату, використана на інших установках та системах;

- Вихід ВЕР – це маса ВЕР, які утворились в даній установці в певний період часу і придатні до використання в цей же період;

- Продуктивність за рахунок ВЕР – це кількість теплоти, холоду, електроенергії, механічної роботи одержаної в утилізаційній установці. Розрізняють 4 види продуктивності:

  1. можливу – максимальна кількість енергії, яка може бути отримана при роботі установки на ВЕР;
  2. економічно-доцільна – враховує вплив всіх факторів при використанні ВЕР;
  3. планова – кількість енергії, яку планується отримати за певний період часу на утилізаційних установках та при модернізації існуючих ;
  4. фактична – кількість енергії реально отриманої при використанні ВЕР.
 

Оставить комментарий