Мовленнєва діяльність і спілкування (комунікативна діяльність).

Экология и здоровье

Мовленнєва діяльність і спілкування (комунікативна діяльність).

Автор: Редактор

Одним із видів пізнавальної діяльності є мовленнєва діяльність і спілкування (комунікативна діяльність). Мовленнєва діяльність може виступати як цілком самостійна діяльність зі специфічною мотивацією, її складовими є мовленнєві дії, що мають мету, підпорядковану загальній меті діяльності; мовленнєві операції, мовленнєвий акт, мовленнєві ситуації, що входять до інших не мовленнєвих ситуацій.

Навчальномовленнєва пізнавальна діяльність — організований, цілеспрямований процес використання мови задля передавання та засвоєння суспільноісторичного досвіду, оволодіння суспільними способами дій у сфері наукових понять, встановлення комунікацій та планування своїх дій. Навчальномовленнєва пізнавальна діяльність дітей дошкільного віку складається з різноманітних видів говоріння (запитання, відповіді, розповіді, описи, переказ тощо) та слухання (слухання мовлення товариша, вихователя; слухання казки, оповідання, розповіді, грамзапису). У процесі навчальномовленнєвої діяльності в дітей формуються мовленнєві навички і вміння, які обслуговують інші види пізнавальної діяльності (художню, музичну, природничу тощо).

Поряд з мовленнєвою діяльністю діти дошкільного віку задіяні і в спілкування як комунікативну діяльність. Спілкування супроводжує всі види діяльності людини. Людина не може жити, працювати, задовольняти свої духовні потреби не спілкуючись з іншими людьми. Спілкування є одним із важливих факторів соціального розвитку дитини. Спілкування розглядається ученими як вид спільної діяльності людей, складної взаємодії, у процесі якої відбувається обмін думками, почуттями, переживаннями, способами поведінки, звичками; взаємне передавання один одному повідомлень, установлення контактів між людьми і групами, що включає у себе комунікацію (взаємодію), соціальну перцепцію.

О.О.Леонтьєв зазначає, що спілкування виступає у двох варіантах: а) предметноорієнтованому, тобто здійснюється у сумісній не комунікативній діяльності, як генетично висхідний тип діяльності, воно обслуговує предметну діяльність; б) чисте спілкування, що не входить у спільну комунікативну діяльність.1 За його словами, "чисте" спілкування виступає самостійним видом діяльності і може бути соціальноорієнтованим. Спілкування як полікомпонентний утвір охоплює такі процеси: комунікацію (обмін інформацією), інтеракцію (зв'язки і впливи учасників), перцепцію (сприймання органами чуттів).

 

Оставить комментарий