Экология и здоровье для детей Украины :: Страница 35

Экология и здоровье

Июл
7

Пізнавальна діяльність дитини

Пізнавальна діяльність, як і всіляка інша, має складну структуру: мету, завдання, мотив, спосіб виконання дії та операції, умови, оцінку і контроль. Пізнавальна діяльність у дошкільному дитинстві складається поступово та відбувається у двох напрямах: стихійно, в різних формах [...]

Июл
8

Колективна праця для виховання моральних якостей дітей

Спираючись на набуті вміння та навички, старший дошкільник уже може виконувати посильну роботу або доручення дорослих. Дитина працює не лише для того, щоб робити, як дорослі, імітуючи дії, але й заради отримання результату. її приваблює відчуття радості від власно виконаної [...]

Мар
17

Побутова діяльність задовольняє потреби дитини як біологічні, так і соціальні

Побутова діяльність задовольняє потреби дитини як біологічні, так і соціальні. У побутовій діяльності дитина засвоює назви побутових предметів, формуються уміння цими користуватися, бережливо поводитися з ними. Діти оволодівають нормами, що регулюють взаємовідносини дітей [...]

Янв
12

Сторінка Психолога!

Місія нашої організації: Діти повини бути щасливими!» тому одним із пріоритетних напрямків роботи Дитячої громадської організації «Флора»-є турбота про здоровий фізичний та психічний розвиток дитини. Тому ми вирішили запровадити один з розділів на сайті організації, [...]

Мар
5

В ігровій діяльності знаходять свій вихід усі основні потреби дитини

Гра має надзвичайне значення не лише в дошкільному дитинстві, айв усьому подальшому житті. В ігровій діяльності знаходять свій вихід усі основні потреби дитини: у спілкуванні, рухливих діях, самоствердженні, у задоволенні своїх інтересів і потреб. Гра сприяє появі новоутворень [...]

Июл
10

Синкретизм розвитку дитини дошкільного віку

Водночас з огляду на синкретизм розвитку дитини дош-кільного віку будь-який вид діяльності містить як підпо-рядковані елементи інші види діяльності (малюванню під-порядковуються ігрові, комунікативні компоненти; у процесі гри водночас відбувається пізнання, спілкування, [...]

Янв
5

Клімат змінюється! Час діяти!

Першоцвіт на Кіровоградщині Про екологічний стан області. Про екологічний стан області і перспективи розвитку паркової зони Лист Пузакову Рішення про паління у місті Кіровоград! 1. Зберігайте енергію у повсякденному житті. Замініть звичайні лампочки розжарювання [...]

Янв
18

Діяльнісний підхід до організації життєдіяльності дітей у довкіллі

У сучасній психолого-педагогічній літературі склався діяльнісний підхід до вивчення особистості в різних її проявах і на різних вікових етапах. С. Л.Рубінштейном було висунуто положення про єдність психіки і діяльності, при цьому діяльність розглядається ним як рушійна сила [...]

Авг
3

Принципи ознайомлення дітей з довкіллям

Принцип (від лат. - ргіпсіріит - основа, початок) -основне похідне положення якої-небудь теорії, вчення тощо; керівна ідея, правило діяльності. Кожний навчальний предмет, кожна фахова методика керується відповідною групою принципів, які забезпечують результативність навчання. [...]

Янв
4

Для Активних громадян!

Кожен громадянин України має конституційне право на участь в управлінні державними справами. Громадянське суспільство може відбуватися тільки завдяки активності людини,яка включена в життя держави і добре обізнана у своїх правах. Ми сподіваємось що інформація на цій сторінці [...]

Фев
14

Людина народжується біологічною істотою

Добре відомо, людина народжується біологічною істотою, назва якої індивід (індивідуум). Для цього біологічного виду притаманне: а) неподільність, або цілісність суб'єкта; б) наяв-ність у нього особливих - індивідуальних - властивостей, що вирізняють його від інших представників [...]

Май
3

Наукові засади методики ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі

Методологічними засадами методики ознайомлення дітей з довкіллям є концепт цілісності як філософської категорії, що виражає відношення між сукупністю предметів і зв'язком, який об'єднує ці предмети, і приводить до появи в сукупності нових властивостей, закономірностей, що [...]