Еколого-економічне значення інновацій | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Еколого-економічне значення інновацій

Автор: Редактор

Інноваційний розвиток змінює суспільне навантаження на інтегральний ресурс і забезпечення стабільності ноосфери двояко й суперечливо. Він відіграє як екопозитивну (переважно в тактичній і середньостроковій перспективі), так і екодеструктивну (здебільшого у стратегічній перспективі) роль. Стимулювання інноваційного розвитку також несе в собі екопозитивний та екодеструктивний потенціал.
Екопозитивний потенціал можна проілюструвати кількома моментами. Серед них слід виділити найбільш суттєві:

  1. Стимулювання інноваційного розвитку дає змогу підвищувати продуктивність ресурсів та одержувати більше корисного ефекту з одиниці інтегрального ресурсу.
  2. Відповідно одиниця інтегрального ресурсу може задовольняти потреби більшої кількості індивідуумів. Це, у свою чергу, призводить до зменшення суспільного навантаження на інтегральний ресурс та до стабілізації ноосфери в тактичній і середньостроковій перспективі.
  3. При цьому одиниця інтегрального ресурсу дешевшає, бо для виконання однієї й тієї ж роботи (за інших рівних умов) необхідно менше ресурсів. Тобто попит на ресурси зменшується, а пропозиція в тактичній і середньостроковій перспективі залишається без змін.
  4. Паралельно іде процес збагачення індивідуумів, оскільки за інших рівних умов вони можуть придбати на одиницю коштів більший обсяг ресурсів.

Екодеструктивний потенціал діє через низку взаємопов’язаних факторів:

  1. Здешевлення одиниці інтегрального ресурсу та збагачення індивідуумів на основі підвищення продуктивності ресурсів призводить до збільшення споживання та значного економічного зростання протягом тривалого часу. Це через певний лаг веде до втягування в господарський обіг нових ресурсів і збільшення суспільного навантаження на інтегральний ресурс та дестабілізації ноосфери. Можливість значного економічного зростання в результаті підвищення продуктивності ресурсів відзначають й автори доповіді «Фактор чотири. Витрат – половина, віддача – подвійна».
  2. У стратегічному плані невпинно збільшується кількість населення завдяки базисним та поліпшуючим інноваціям у галузі медицини й біології.
  3. У довготривалій перспективі стимулювання інноваційного розвитку призводить до зростання кількості ресурсів, які залучаються до господарського обігу, оскільки:
  4. по-перше, нові базисні технології, як правило, потребують нових ресурсів, що раніше не використовувались у господарському обігу;
  5. по-друге, збільшення кількості населення у стратегічній перспективі потребує розширення ресурсів.

На практиці внаслідок багатоваріантності інноваційного розвитку виявляється одночасно екопозитивна та екодеструктивна роль стимулювання інновацій. Інтегральний (сумарний результат) стимулювання інноваційного розвитку може мати як екопозитивний, так і екодеструктивний характер на кожному етапі розвитку, що залежить від комплексної дії конкретних факторів.

 

Оставить комментарий