Заходи щодо поліпшення використання, відновлення й охорони лісових ресурсів та їх ефективність | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Заходи щодо поліпшення використання, відновлення й охорони лісових ресурсів та їх ефективність

Автор: Редактор

Особливостями лісового господарства є:

  1. середовищеутворювальна роль лісу як компоненту біосфери;
  2. здатність лісу до природного відновлення;
  3. велика тривалість виробничого циклу господарства;
  4. зональна відмінність лісів; складність і динамічність взаємозв’язків між компонентами лісових екосистем;
  5. нерівномірне розміщення лісів на території;
  6. комплексне й екологічне використання лісових ресурсів у народному господарстві потребує глибокого диференційованого підходу до розробки заходів раціонального їх використання, відновлення та охорони лісових багатств.

Лісогосподарські заходи можна поділити на три групи:
1)  ті, що дають придатну для реалізації продукцію в момент її здійснення;
2)  ефект заходів після їх тривалого використання;
3)  ефект від заходів виявляється у зменшенні збитків, яких завдають лісу шкідливі комахи, гриби та стихійне лихо.
Охорона лісів – сукупність заходів, що забезпечують збереження лісів (заліснення лісових територій). Включає охорону лісів від пожеж, шкідників, регулювання вирубок і відновлення лісу.
Лісовідновлення – це вирощування лісу на вирубаних і випалених лісових площах. Розрізняють два типи лісовідновлення: природне – процес утворення лісу природним шляхом на безлісних територіях, що стали такими в результаті дії антропогенних факторів; штучне – шляхом насаджень із наступним доглядом.
Лісовідновлювані заходи для очищення повітря слід спрямовувати на створення стійких, різновікових, мішаних і складних за будовою насаджень, здатних виконати захисні функції.
Для посилення захисних функцій гірських лісів доцільно застосовувати систему протиерозійних заходів і формувати високоповнотні ліси, де можливі багатоярусні насадження з урахуванням типу кореневих систем.
Важливе значення лісового господарства – відновлення лісу на вирубках, рівнинах, пустирях, горах та інших площах, призначених для вирощування лісу, а також захисне лісорозведення.
Особливого значення набувають раціоналізація лісокористування, докорінне поліпшення структури виробництва в галузях лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості.
У справі лісовідновлення зусилля мають бути спрямовані на поліпшення якісної та зміну кількісної структури майбутніх лісів шляхом скорочення періоду відтворення лісових ресурсів, поліпшення породного складу, використання сортового насіння, нових типів садивного матеріалу, застосовування агротехніки й технології.
Лісовий кодекс України, прийнятий 21 січня 1994 р., регулює відносини з охорони та відтворення лісів, посилення їх корисних властивостей і підвищення продуктивності, посилення їх використання лісів із метою задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.
Відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну) за порушення лісового господарства несуть особи, винні:

  1. в незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників;
  2. в порушенні вимог пожежної безпеки в лісах, знищенні або пошкодженні лісу внаслідок необережного поводження з вогнем або забруднення лісу хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими й побутовими відходами, стічними водами та іншими видами шкідливого впливу;
  3. в порушенні строків лісовідновлення;
  4. у знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу тощо.
 

Оставить комментарий