Земельний кодекс України регулює охорону й раціональне використання земель | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Земельний кодекс України регулює охорону й раціональне використання земель

Автор: Редактор

Земельний кодекс України регулює охорону й раціональне використання земель. У ньому встановлено три форми власності на землю: державну, колективну та приватну. Право на одержання земельної ділянки у приватну власність за плату або безоплатно мають громадяни України. Земельні ділянки можуть надаватись у постійне або тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди.
Земельний кодекс містить уніфіковані та перероблені відповідно до ринкових умов правові норми в галузі земельних відносин, зокрема, щодо інституту права власності. Земельний кодекс встановив переважне надання земель для потреб сільського господарства з метою забезпечення раціонального використання родючих земель.
Охорона цінних і продуктивних земель досягається встановленням особливого порядку їхнього вилучення для державних і громадських потреб. Вилучення особливо цінних продуктивних земель не допускається.
З метою охорони земель Земельний кодекс встановлює обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів:

  1. використовувати землю ефективно та відповідно до цільового призначення;
  2. підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати погіршення екологічної обстановки внаслідок своєї господарської діяльності;
  3. здійснювати захист земель від водної та вітрової ерозії, забруднення та інших процесів руйнування, для збереження й підвищення родючості землі.

Закон України «Про охорону земель» визначає правові, економічні та соціальні основи охорони земель із метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей земель, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля.
Отже, причиною зниження відтворювальної здатності біосфери, продуктивності землі та економічної ефективності використання природно-ресурсного потенціалу сільськогосподарського виробництва стала неправильна система природокористування.

 

Оставить комментарий