Статистичні показники стану охорони атмосферного повітря | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Статистичні показники стану охорони атмосферного повітря

Автор: Редактор

До статистичних показників, за допомогою яких аналізують стан охорони атмосферного повітря, за стаціонарними джерелами відносять:
1. Загальну кількість викидів і виділень шкідливих речовин з усіх джерел, що виділяють і викидають шкідливі речовини. До цієї величини відносять весь сумарний обсяг шкідливих речовин, усю суму шкідливих речовин у рідкому, газоподібному та твердому вигляді. Наприклад, в Україні викиди шкідливих речовин у 2002 р. становили 6 094,4 млн т, при цьому 114 хімічних підприємств викидають в атмосферу 10 млн т на рік різних хімікатів.
До останнього часу до цього складу не додавався двоокис вуглецю (СО2), хоча саме він є причиною парникового ефекту, призводить до підвищення температури й поступово змінює клімат.
2. Викиди та виділення шкідливих речовин за окремими видами.
Значення цих статистичних показників не враховує, як було здійснено забруднення атмосферного повітря – за наявності очисних споруд чи за їх відсутності.
3. Ступінь уловлювання шкідливих речовин – показник, що характеризує ефективність атмосфероохоронних заходів. Він довзоляє повніше аналізувати вплив на атмосферу й повітря охоронної діяльності.
Для співставлення розраховують показники питомих викидів шкідливих речовин на 1 особу та на 1 км2 території.
На кожного українського жителя приходиться більше 300 кг/рік шкідливих речовин, що потрапляють до атмосфери.
Щоб зменшити промислові викиди в атмосферу та гідросферу, необхідно активно розвивати переробку відходів і вторинних ресурсів. Відомо, що кожна тонна металу, яка виплавляється з лому, обходиться у 20 разів дешевше, ніж із залізної руди. При цьому викиди до атмосфери зменшуються на 80 %, до гідросфери – на 76 %.
Друга група статистичних показників аналізує ситуацію за джерелами забруднення. До неї входять пересувні транспортні засоби.
Автомобільний транспорт є основним забруднювачем атмосферного повітря в цій групі показників. Показник визначають шляхом розрахунку середнього значення з автомобілями різних груп (легкові, вантажні, автобуси) і потім уводять корегування, що враховує технічний стан автотранспорту та рік його випуску. Один автомобіль за рік викидає в атмосферу 600–800 кг окису вуглецю, 200 кг неспаленого вуглеводню та 40 кг окису азоту.
Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення дорівнюють 4 075,0 млн т, а автотранспортом – 2 019, 4 млн т.
Якість атмосферного повітря зменшується та внаслідок цього у природному навколишньому середовищі наявні такі негативні явища, як кислотні дощі, зменшення врожаїв, погіршення стану споруд і будівель, зростання захворювань, що призводить до скорочення тривалості життя.
Для зменшення кількості шкідливих речовин, на виробництві здійснюють різні природоохоронні заходи, які можна поділити на 5 груп:

  • 1 група – удосконалення технологічних процесів;
  • 2 група – будівництво нових сучасних очисних споруд;
  • 3 група – підвищення ефективності існуючих очисних споруд;
  • 4 група – ліквідація джерел забруднення;
  • 5 група – перепрофілювання виробництв.

Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря приходяться на міста, де розвинута, передусім, хімічна та металургійна промисловість. До таких міст, наприклад, належать Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Маріуполь, Запоріжжя та інші.

 

Оставить комментарий