Склад і будова атмосферного повітря. Основні джерела забруднення повітря | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Склад і будова атмосферного повітря. Основні джерела забруднення повітря

Автор: Редактор

Атмосфера – повітряна оболонка Землі. Це найбільш рухома з усіх земних сфер. Загальна кількість повітря в атмосфері становить 5,15×1015 т, а вміст кисню в ньому – у п’ять разів менше. Це дуже багато. Але серйозною проблемою нині є не нестача повітря, а його прогресуюче забруднення.
Під забрудненням атмосфери розуміють присутність у ній одного чи більше інгредієнтів або їх комбінацій упродовж певного часу та в такій кількості, що вони можуть вплинути на життя людини та її здоров’я.
Розрізняють природні та антропогенні (зумовлені діяльністю людини) джерела забруднення атмосфери.
До природних джерел слід віднести такі явища, як викиди вулканів, лісові пожежі, пильні бурі тощо.
Обсяги антропогенного забруднення з кожним роком зростають. Це пов’язано, передусім, зі зростанням енергозабезпеченості людства, недосконалими технологічними процесами. Тільки за рік в атмосферу потрапляє 5 млрд т вуглекислого газу під час спалювання горючих копалин.
В Україні відбувається приблизно 352 тис. організованих викидів шкідливих речовин в атмосферу. Загострюється проблема трансграничного забруднення атмосфери.
Система стистичних показників з охорони атмосферного повітря враховує лише антропогенний вплив. При цьому облік ведеться за джерелами забруднювачів атмосфери – стаціонарними й пересувними (транспорт).
Для того, щоб більш точно поділити потенційний і реальний вплив на атмосферу, статистика розглядає дві групи стаціонарних джерел забруднення:

  1. джерела, що виділяють шкідливі речовини в повітря;
  2. джерела, що викидають шкідливі речовини в повітря.

Джерела, що викидають шкідливі речовини в повітря – спеціальне обладнання (труба, вентиляційна шахта та ін.), за допомогою якого здійснюється відведення шкідливих речовин в атмосферу). Так, обсяг шкідливих речовин, що відходять від стаціонарних джерел забруднення, у 2002 р. в Україні становив 17 265,0 млн т.

 

Оставить комментарий