Фонди охорони навколишнього природного середовища | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Фонди охорони навколишнього природного середовища

Автор: Редактор

В Україні, як і в багатьох країнах перехідної економіки, на фоні різкого скорочення природоохоронних витрат із державного та місцевого бюджетів відбувається формування альтернативних джерел, до яких, у першу чергу, слід віднести екологічні фонди. Вони відіграють важливу роль у фінансуванні природоохоронної діяльності у країнах Центральної та Східної Європи. Сьогодні в Україні створені й діють ряд державних цільових екологічних фондів.
Законодавчою основою для формування та функціонування фондів охорони навколишнього природного середовища став Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р.
Зазначені фонди формуються за рахунок:

  1. збору за забруднення навколишнього природного середовища;
  2. грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну по рушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності.

Практично головним джерелом формування фондів охорони навколишнього природного середовища є збір за забруднення довкілля.
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначено, що кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища розподіляються між Державним, обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також місцевими (сільськими, селищними, міськими) фондами охорони навколишнього природного середовища в співвідношенні відповідно 30, 50 і 20 % (рис. 8.2).
Державний бюджет і місцеві бюджети формуються за рахунок платежів за використання природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Платежі за використання природних ресурсів загальнодержавного значення в розмірі 50 % надходять до Державного бюджету України і 50 % – до місцевих бюджетів.

Розподіл коштів за використання природних ресурсів, що надходять до Державного бюджету України, здійснюється Верховною Радою України.
Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються в межах єдиного фонду відповідної Ради народних депутатів за рахунок:
а) платежів за забруднення навколишнього природного середовища в розмірі 70 % – у місцевий бюджет, 20 % – в обласний бюджет;
б) частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, а саме:

  1. 50 % суми штрафів, стягнутих із посадових осіб за правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;
  2. 50 % коштів, стягнутих із громадян за шкоду, заподіяну природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;
  3. 80 % коштів, стягнутих із підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, за шкоду, заподіяну природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;
  4. 80 % коштів, отриманих від реалізації незаконно добутих природних ресурсів, або продукції, виробленої з них, чи їх вартості;

в) цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища утворюється за рахунок:
а) 10 % платежів за забруднення навколишнього природного середовища;
б) відрахувань із місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, розмір яких визначається Верховною Радою України;
в) добровільних внесків підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень.
Розподіл коштів, що надходять до державного фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Кабінетом Міністрів за поданням Міністерства екології та природних ресурсів України.
Враховуючи реальну еколого-економічну ситуацію в Україні, держава повинна формувати такий економічний механізм природокористування, який би забезпечував реальний вплив на джерела забруднення.
Порядок формування доходів Державного фонду, їх розподіл і контроль за використанням коштів, згідно з цільовим призначенням, встановлено Положенням про Державний фонд.
Відповідно до цього Положення головним розпорядником коштів Державного фонду є Міністерство екології та природних ресурсів України (далі – Мінекоресурсів) в особі його міністра.
Забороняється використання коштів Державного фонду на заходи, не передбачені постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» та «Про внесення змін до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».
Кошти Державного фонду використовуються повністю в якості безповоротних грантів, оскільки в чинному законодавстві не передбачена можливість фінансування за поворотною схемою (позики, кредити тощо).
Відповідно до Положення про Державний фонд розроблено Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів із Державного фонду.
Згідно з цим Порядком основою для розгляду включення природоохоронних заходів до проекту Переліку є запити про фінансування природоохоронних заходів із Державного фонду, який підписується керівником і головним бухгалтером.
Власні кошти підприємств.
У загальній структурі витрат на охорону навколишнього природного середовища найбільшу питому вагу мають власні кошти підприємств.
Поточні витрати – це витрати на підтримання основних фондів у належному стані (зарплата працівників, матеріали та ін.).
Інші джерела.
Важливим джерелом фінансування природоохоронної діяльності є зарубіжна технічна допомога. Сьогодні в Україні міністерства, відомства, органи місцевого самоврядування, підприємства отримують різноманітну технічну допомогу у формі грантів і пільгових кредитів.

 

Оставить комментарий