Право на участь у прийнятті екологічно-значимих рішень | Екологічні права та обов'язки громадян

Экология и здоровье

Категорія: Екологічні права та обов'язки громадян

Право на участь у прийнятті екологічно-значимих рішень

Автор: Редактор

Правовими формами цього екологічного права є:

  • участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів;
  • участь в обговоренні матеріалів щодо розміщення,  будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;
  • внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь у прийнятті рішень з цих питань (п. «б» ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»).

Механізм реалізації такого права визначений Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р. (із змінами та доповненнями від 19 червня 1992 р.), згідно з яким обов'язок виносити питання екологічного характеру на референдум покладено на ради відповідних рівнів. Громадськість також може ініціювати обговорення екологічно важливих рішень. Правда, у нас це буває досить рідко.

Орхуська конвенція вимагає вдосконалити процедури участі громадян у прийнятті екологічних рішень. Зокрема, передбачається залучення громадськості до дозвільної діяльності компетентних органів у галузі охорони довкілля, до формування екологічних планів і програм, а також захист такого права у суді.

 

Оставить комментарий