Оцінка впливу автотранспорту на стан повітря | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Оцінка впливу автотранспорту на стан повітря

Автор: Редактор

Автотранспорт, чисельність якого на вулицях міст і сіл України постійно зростає, негативно впливає на самопочуття їх мешканців, чинячи, як пряму, так і опосередковану дію: шум, забруднення повітря, її ґрунтів, ущільнення ґрунтів тощо. Викиди автотранспорту, що містять вуглеводні, оксиди нітрогену, сульфуру, карбону, сажу, надзвичайно небезпечний бензпірен, зумовлюють появу смогів і кислотних дощів, почастішання респіраторних захворювань населення. Особливо значне забруднення спостерігається поблизу перехресть вулиць, де автомобілі замінюють швидкість або мотори працюють на холостому ходу.
Викиди шкідливих речовин у відпрацьованих газах автотранспорту регламентуються стандартами; вміст свинцю та оксидів сульфуру обмежується стандартами на пальне.
Останнім часом із метою зменшення негативного впливу автотранспорту на довкілля та здоров’я людей вживають заходи, серед яких і заборона використання домішок тетрастилплюмбуму (тетрастилсвинцю) в пальне, перехід на природний газ.
Оцінку завантаження вулиць автотранспортом визначають за інтенсивністю руху:

  1. низька інтенсивність руху – 2,7–3,6 тис. автомобілів за добу;
  2. середня інтенсивність руху – 8,0–17,0 тис. автомобілів за добу;
  3. висока інтенсивність руху – 18,0–27,0 тис. автомобілів за добу.

Ступінь забруднення повітря автотранспортом залежить не лише від інтенсивності руху, вантажності машин, кількості та характеру викидів, а й від типу забудови, рельєфу місцевості, напряму вітру, вологості й температури повітря. Тому ці особливості слід зазначити.
Ухил визначають візуально чи за допомогою екліметра, швидкість вітра – анемометром, вологість повітря – психометром, вміст СО, пилу, оксидів нітрогену й сульфуру, вуглеводнів визначають за стандартними методиками.
Зазначають наявність насаджень, що поглинають пил та інші забруднення, зменшують шумове навантаження, регулюють мікроклімат (вміст вологи, кисню, СО2, йонів, фітонцидів).
Концентрація СО розраховується за формулою:
,                         (4.17)
де А – фонове забруднення атмосферного повітря (А = 0,5 мг/м3);
N – сумарна інтенсивність руху автомобілів на ділянці вулиці (шт./год);
Кm – коефіцієнт токсичності автомобілів за викидами в повітря СО;
КА – коефіцієнт, що враховує аерацію місцевості;
КН – коефіцієнт, що враховує зону забруднення атмосферного повітря оксидом карбону, залежно від величини повздовжнього нахилу;
КС – коефіцієнт, що враховує вплив швидкості вітру на вміст СО в повітрі;
КВ – коефіцієнт, що враховує вплив відносної вологості повітряна концентрацію СО;
Кn – коефіцієнт збільшення забруднення атмосферного повітря оксидом карбону.
Коефіцієнт токсичності автомобілів визначають як середньо залежний для потоку автомобілів за формулою:
,                                                                              (4.18)
де – склад руху, частки одиниці;
 – коефіцієнт токсичності автомобілів за викидами в повітря СО.
Коефіцієнти, що входять до складу формули (4.17), слід визначати за даними табл. 4.2–4.7.
Таблиця 4.2
Значення коефіцієнта  токсичності автомобілів
за викидами в повітря СО


Тип автомобіля

Значення коефіцієнта

Важкий автомобіль (мікроавтобус)

2,3

Середній вантажний

2,9

Легкий вантажний

0,2

Автобус

3,7

Легковий

1,0

Таблиця 4.3
Значення коефіцієнта , що враховує аерацію місцевості


Тип місцевості за ступенем аерації

Значення коефіцієнта

Транспортні тунелі

2,7

Транспортні галереї

1,5

Магістральні вулиці й дороги з багатоповерхневою забудовою з обох боків

1,0

Вулиці та дороги з одноповерхневою забудовою

0,6

Міські вулиці та дороги з однобічною забудовою, набережні, естакади, високі насипи

0,4

Пішохідні тунелі

0,3

Таблиця 4.4
Значення коефіцієнта , що враховує зону забруднення
атмосферного повітря оксидом карбону, залежно від величини
повздовжнього нахилу вулиці


Повздовжній ухил, град

Значення коефіцієнта

0

1,00

2

1,06

4

1,07

6

1,18

8

1,55

Таблиця 4.5
Значення коефіцієнта , що враховує вплив
швидкості вітру на вміст СО в повітрі


Швидкість вітру, м/с

Значення коефіцієнта

1

2,70

2

2,00

3

1,50

4

1,20

5

1,05

6

1,00

Таблиця 4.6
Значення коефіцієнта , що враховує вплив відносної вологості повітря на концентрацію СО


Відносна вологість повітря, %

Значення коефіцієнта

100

1,45

90

1,30

80

1,15

70

1,00

60

0,85

50

0,75

40

0,60

Таблиця 4.7
Значення коефіцієнта  для різних типів перехресть


Тип перехрестя

Значення коефіцієнта

Регульовані перехрестя:

 

світлофори звичайні

1,8

світлофори регульовані

2,1

саморегульовані

2,0

Нерегульовані перехрестя:

 

зі зниженою швидкістю

1,9

кільцеве

2,2

з обов’язковою зупинкою

3,0

 

Оставить комментарий