Методика розрахунків концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємств | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Методика розрахунків концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємств

Автор: Редактор

В основу «Методики розрахунків концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємств» ОНД-86, покладено умову, за якою сумарна концентрація кожної шкідливої речовини не повинна перевищувати максимальну, у межах норми допустиму концентрацію даної речовини в атмосферному повітрі.
Максимальна концентрація Сmax шкідливих речовин біля земної поверхні утворюється на осі факелу викиду на відстані Хmax  від джерела викиду (для гарячої газовітряної суміші):
,                                 (4.4)
де А – коефіцієнт стратифікації атмосфери, що залежить від температурного градієнту та визначає умови вертикального і горизонтального розсіювання викидів (для України – 160);
М – маса речовини, що викидається в атмосферу в одиницю часу, г/с;
V – об’єм викидної газоповітряної суміші, м3/с;
Н – висота труби, м;
F – коефіцієнт, який враховує швидкість з’єднань зважених частинок викиду в атмосферу (для газу – 1, для пилу – при ефективності очищення газоочисної установки більше 0,9 при F = 2,5 і менше 0,75 при F = 3,0);
∆Т – різниця між температурою викидної газоповітряної суміші й температурою навколишнього атмосферного повітря, що дорівнює середній температурі найбільш жаркого місяця о 13 год.);
h – безрозмірний коефіцієнт, який враховує вплив рельєфу місцевості;
m – безрозмірний коефіцієнт, який враховує умови виходу газів із труби:
,                                                     (4.5)
де ;
– середня швидкість виходу газу із труби, м/с;
– діаметр труби, м;
– безрозмірний коефіцієнт, залежний від параметру , м/с:
,                                                                  (4.6)

при  ≤ 0,3               = 3,0,
при  > 2,0               = 1,0,
при 0, 3 <  > 2,0     = .
Очікувана максимальна концентрація забруднювачів під час викиду холодної газоповітряної суміші визначається за рівняннями:
,                         (4.7)
.                                                       (4.8)
Віддаль () до місця, де очікується максимальна концентрація, визначається:

  • для газів і дрібнодисперсного пилу:

,
де – безрозмірна величина, що залежить від параметру V max;

  • для крупнодисперсного пилу ():

;                                                                     (4.9)

  • для холодного викиду:

при ,             ,
при  > 2,0,                      ;

  • для нагрітої газоповітряної суміші:

, при ,                              (4.10)
, при .                             (4.11)
Концентрація забруднення у приземному шарі атмосфери на будь-якій відстані  від джерела викиду, відмінному від , визначається за формулою:
,                                                                               (4.12)
де: коефіцієнт залежності від величини ,
при ≤ 1,
,                                 (4.13)
при ,
,                                                             (4.14)
при > та (при ),
,                                  (4.15)
при ,
.                                    (4.16)
Приклад. Необхідно розрахувати приземну концентрацію пилу в точці, розміщеній на віддалі Х = 1 800 м від джерела забруднення, що знаходиться на вітровій осі, при таких параметрах джерела:
Н = 50 м, D = 0,6 м, V = 4,24 м3/с, температура газів Т = 400С, М = 40 г/с, V0 = 15,0 м/с, F = 2,0.
Параметри району розміщення джерела:
А = 180, температура зовнішнього повітря Т = 200 С, h = 1,2.
,
,
,
,
 мг/м3,
 м; ; =0,11,
мг/м3.

 

Оставить комментарий