Екологічний контроль стану довкілля | Спостереження та контроль стану довкілля

Экология и здоровье

Категорія: Спостереження та контроль стану довкілля

Екологічний контроль стану довкілля

Автор: Редактор

Важливим напрямом моніторингових досліджень є оцінка якості природного середовища. Згідно із Законом України «Про навколишнє природне середовище» контроль за станом навколишнього природного середовища здійснюють органи екологічної безпеки.
Адміністративне регулювання охоплює ряд методів управління, серед яких у рамках контролю слід виділити такі: стандарти якості навколишнього середовища, стандарти впливу на навколишнє середовище, прямі заборони, технологічні стандарти, стандарти якості продукції, екологічні сертифікати й ліцензії.
Серед основних забруднювачів довкілля є промислові підприємства, саме цим об’єктам приділяється значна увага в системі контролю якості навколишнього середовища. На підприємстві повинна діяти система стандартів, що враховує специфіку виробництва й рівень технологічного забезпечення, її головне завдання – допомагати певним державним органам контролювати екологічне навантаження на довкілля. Найбільш істотним із розроблених стандартів є екологічний паспорт промислового підприємства.
Комплекс екологічних стандартів – це система обов’язкових для всіх об’єктів управління норм і вимог.

 

Оставить комментарий