Екологія: Житлово-комунальне господарство | Основи загальної екології та її аналіз

Экология и здоровье

Категорія: Основи загальної екології та її аналіз

Екологія: Житлово-комунальне господарство

Автор: Редактор

Сфери впливу галузі. Однією з особливостей міських екосистем є наявність значної кількості відходів, обсяг яких зростає прямо пропорційно до зростання самих міст. З екологічної точки зору великі міста є організованими на високому рівні споживчими щаблями природної системи, що внаслідок однобічної гіпертрофії поступово втратила здатність до самостійного розвитку. Потреба таких структур у речовинах та енергії, як правило, повністю задовольняється за рахунок зовнішніх джерел, їхні продукція й відходи також виводяться за межі екосистем. У даному випадку йдеться не про кругообіг речовин та енергії, а про «проходження через міську екосистему». Отже, розв’язання проблеми охорони навколишнього середовища у великих містах значною мірою залежить від вибору найбільш економічних та ефективних способів видалення та утилізації відходів.
Обсяги твердих побутових відходів щороку зростають на 1–1,5 %. Накопичення значної кількості їх потребує відведення нових земельних ділянок під звалища, спричинює подальше забруднення атмосферного повітря і водойм, є вибухо- і пожежонебезпечним, потенційним джерелом поширення інфекційних захворювань, а отже, пов’язане із значним ризиком для здоров’я людей і стану довкілля.
Причини забруднення. Відсутність у генеральних планах міст і проектах будівництва (реконструкції) й технічного переозброєння підприємств і господарських організацій чітких регламентів, інструкцій, норм і правил, спеціальних екологічних розділів, де б визначалися вимоги щодо утилізації твердих побутових відходів, призводить до формального вирішення природоохоронних проблем і не сприяє вибору оптимальних варіантів розміщення підприємств і технологій утилізації та знешкодження побутових відходів.
Найгострішими проблемами великих міст стосовно питань утилізації твердих побутових відходів є:

  1. зростання обсягів побутового сміття на одного міського жителя;
  2. скупчення значної кількості підприємств торгівлі та громадського харчування (стаціонарних джерел забруднення побутовим сміттям міських територій);
  3. дорожчання вивозу міського сміття на звалища й полігони внаслідок зростання вартості паливно-мастильних матеріалів;
  4. дефіцит прилеглих до міст земельних ділянок;
  5. зростання густоти забудови міст, що спричинює виникнення потенційно небезпечних санітарних зон.

Природоохоронні заходи. Охорона навколишнього середовища є важливим напрямом виробничо-господарської та експлуатаційної діяльності житлово-комунального господарства. Чистота води й повітря, благоустрій та озеленення міст, ландшафтобудування, водо- і газопостачання, збереження житлового фонду й адміністративних споруд, стан шляхового і ремонтно-будівельного господарства, теплопостачання значною мірою визначають зовнішній вигляд сучасних міст і свідчать про загальний рівень екологічної культури та можливості економічного зростання.
Екологічна залежність галузі. Мільйонне місто за добу споживає майже 625 тис. т води, 2 тис. т продуктів харчування, 9,5 тис. т пального. У навколишнє середовище без необхідної очистки й обробки надходить до 500 тис. т рідких, 2 тис. т твердих і 950 т газоподібних відходів. Розвиток міст безпосередньо пов’язаний із проблемою підвищення ефективності використання питної води, поліпшення її якісних властивостей. У системі водоспоживання та каналізації найважливішим напрямом інтенсифікації використання водних ресурсів є повторне використання питної води й масштабне залучення нетрадиційних водних джерел із метою задоволення потреб промисловості й населення в питній воді. Особливе значення має розробка нових і вдосконалення існуючих методів очистки, впровадження безвідходної технології очистки, вдосконалення процесів транспортування води, обробки опадів із застосуванням засобів комплексної механізації й автоматизації.
Екологодеструктивний вплив. Екологодеструктивний вплив житлово-комунального господарства виявляється в потребі забезпечувати життєдіяльність людини. Приклади екологодеструктивного впливу ЖКГ наведені в табл. 3.12.
Таблиця 3.12
Приклади екологодеструктивного впливу
житлово-комунального господарства


I рівень

II рівень

III рівень

Споживання великої кількості води, продуктів харчування, пального

Значна кількість рідких, твердих і газоподібних відходів від споживання

Забруднення водних, земельних ресурсів, атмосфери твердими відходами (споживачі: населення)

 

Оставить комментарий