Антропогенні проблеми довкілля: Вплив на людину | Основи загальної екології та її аналіз

Экология и здоровье

Категорія: Основи загальної екології та її аналіз

Антропогенні проблеми довкілля: Вплив на людину

Автор: Редактор

Види негативного впливу на організм людини умовно можна об’єднати у дві групи: процеси прямого впливу та процеси непрямого впливу.
Процеси прямого впливу обумовлені безпосереднім контактом людини з техногенними об’єктами (механізмами, машинами) або робочими агентами цих об’єктів (високою температурою, токсичними речовинами, електричним струмом, електромагнітними полями чи іншими формами енергетичного впливу, активними біологічними організмами, ін.), що можуть завдавати шкоди здоров’ю людини або призводити до її загибелі.
Процеси непрямого впливу на організм людини пов’язані з погіршенням умов життя й діяльності людини (склад повітря, температура, вологість та ін.), що зумовлюють процеси метаболізму в організмі людини. Щоб зрозуміти природу цих факторів впливу, досить задуматися про особливості функціонування такої складної матеріально-енергетично-інформаційної системи, якою є людський організм. Зміна будь-якого з тисяч параметрів (хімічних, фізичних, механічних, біологічних), що до того ж дуже тісно взаємодіють між собою, може виявитися достатньою, щоб серйозно погіршити фізіологічні функції організму людини. У табл. 3.2 показані деякі з факторів впливу та пов’язані з ними можливі наслідки для здоров’я людини.
Таблиця 3.2
Фактори впливу на організм людини в сучасних
житлових приміщеннях та його наслідки


Речовина/агент

Джерело

Можливі захворювання та інші наслідки

Чадний газ (С)

Печі, обігрівачі, неповне окиснення органічних залишків у льохах

Настання смерті при концентрації понад 0,2 %. При менших – головний біль, ураження органів дихання

Метан

Газові прилади

Вибухи, пожежі, отруєння

Оксиди азоту

Печі, плити, відкрите полум’я

Ураження легень, головний біль, дитячі хвороби

Дим

Паління тютюну

Рак легень, ураження легень і мозку

Бензапірен

Сигарети, печі

Рак легень

Метиленхлориди

Фарби

Розлади нервової системи, діабет

Трихлоретан

Аерозольні балони

Ураження дихання і мозку

Тетрахлоретан

Одяг після хімчистки

Рак, ураження нервової системи, нирок, печінки

Формальдегід

Меблі та інші предмети

Ураження очей, мозку й дихання

Хлороформ

Гарячий душ із хлорованої води

Рак

Стирен

Штучні килими

Ураження нирок і печінки

Азбест

Ізоляція труб, вінілові покриття

Рак, ураження легень

Бактерії, віруси, грибки

Зволожувачі кондиціонерів, люди, тварини

Грип, «хвороба легіонерів» та інші хвороби

Радон

Ґрунт, бетонні стіни, граніт

Рак легень

Шум

Усі гучномовці, побутові прилади

Деградація слуху, неврози

Погіршення якості їжі та питної води є однією з найбільш небезпечних форм непрямого впливу. Це пояснюється чутливістю організму до процесів інтоксикації продуктів, у першу чергу тих, що відповідають за стан метаболізму в організмі людини.
Слід підкреслити взаємозв’язок ступеня впливу таких екодеструктивних факторів, як забруднення харчових продуктів і питної води, а також інших умов життя і діяльності людини, що, зрештою, визначають імунітет організму та його біологічну стійкість. Серед основних факторів можна назвати: збалансованість і достатність харчування, можливості повноцінного відпочинку, здоровий спосіб життя та ін.
Інтегральними оцінками впливу на організм людини є показники захворюваності та смертності населення.
Зниження інформаційної цінності природних систем, на відміну від попереднього виду впливу, діє не на організм людини, а на її особистісні характеристики. Повноцінне формування особистості людини може відбуватися тільки на тлі інформаційного контакту із природними системами. Інформаційне руйнування природних систем також негативно впливає на психологічний стан людини, а це збіднює резерви її природної життєвої активності, що, у свою чергу, негативно позначається на формуванні соціальних
На жаль, ці аспекти екодеструктивної діяльності вивчені значно менше. Лише в поодиноких працях розглядається дистресовий феномен природи. Відзначається, наприклад, що серед мисливців-аматорів менш поширені професійні захворювання, практично немає алкоголіків та ін. І навпаки, позбавлення людини інформаційного контакту з природою може вести до серйозних соціальних наслідків. Основні причини дитячої жорстокості, що особливо гостро виявляється в підлітків з індустріальних районів і «спальних» новобудов, більшість соціологів вбачають у дефіциті повноцінного інформаційного контакту із природою.
Вплив на глобальну екосистему Землі стосується процесів порушення екологічної рівноваги на планеті, що погіршує умови життя біологічних об’єктів. Серед них можна виділити такі форми глобальних екодеструктивних процесів:

  1. зміна клімату на планеті;
  2. зміна електромагнітної системи Землі;
  3. зміна якісних характеристик глобальних геосфер (літосфери, атмосфери, гідросфери);

зміна буферних захисних систем планети (зменшення озонового шару, зміна іоносфери).

 

Оставить комментарий