Характеристика процесів порушення природи | Основи загальної екології та її аналіз

Экология и здоровье

Категорія: Основи загальної екології та її аналіз

Характеристика процесів порушення природи

Автор: Редактор

Здійснюючи класифікацію процесів порушення природного середовища, звичайно, використовують два основні підходи. У першому застосовується покомпонентний принцип. Це означає, що процеси розглядаються стосовно порушених природних компонентів: атмосфери, гідросфери, літосфери, рослинного та тваринного світу. Саме такий підхід використав М. Реймерс, проводячи аналіз основних процесів антропогенної зміни природного середовища .
Однак на практиці найчастіше даний підхід комбінується з функціональним, де екодеструктивні процеси групуються за однорідністю змісту заподіяних змін (наприклад, забруднення, порушення ландшафтів тощо). Такий підхід є більш зручним, оскільки складність процесів екодеструктивного впливу не дає змогу виділити суто компонентні зміни. Так, зміни в гідросфері (забруднення води, зміна режиму стоку рік та ін.) можуть призводити до деградації ґрунтів. Аналогічно й руйнування земельних ресурсів (забруднення, ерозія, створення котлованів, насипів) може різко погіршити якість водних ресурсів. Пам’ятаючи про цю певну умовність, спробуємо дати оцінку основних видів процесів порушення природного середовища:
І. Використання природних ресурсів
1. Вилучення природних ресурсів:

 1. невідновних;
 2. відновних;
 3. території.

2. Виснаження (вичерпання) природних ресурсів.
II. Порушення якості компонентів природного середовища
1. Забруднення:

 1. механічне;
 2. хімічне;
 3. фізичне (теплове, світлове, шумове, електромагнітне та ін.);
 4. радіоактивне;
 5. біологічне;
 6. інформаційне.

2. Порушення ландшафтів:
2.1. Порушення ґрунтів:

 1. ерозія;
 2. висушування;
 3. підтоплення;
 4. переущільнення;
 5. забруднення;
 6. засолення.

2.2. Порушення режиму водних систем:

 1. зарегулювання стоку рік;
 2. вилучення води;
 3. зміна русел рік;
 4. зміна екосистем, що підтримують водні системи.

2.3. Зміна рельєфу місцевості та вплив на геосистему:

 1. формування котлованів і заглиблень;
 2. формування відвалів і насипів;
 3. руйнування (усунення) природних геологічних об’єктів (гір, скель, пагорбів, ярів);
 4. пневмовплив на геосферу.

III. Вплив на людину й біоту
1.  Вплив на біоту:
1.1. Прямі процеси впливу на біоту:

 1. винищування тварин;
 2. знищення рослин.

1.2. Непрямі процеси впливу на біоту:

 1. блокування способів міграції тварин і рослин;
 2. ускладнення (блокування) репродуктивних функцій;
 3. порушення умов існування рослин і тварин;
 4. спрощення екологічних зв’язків;
 5. гіпертрофія популяцій деяких біологічних видів;
 6. порушення екологічної рівноваги привнесенням чужорідних даній екосистемі екологічних видів.

2.  Процеси впливу на організм людини:
2.1. Процеси прямого впливу на організм людини (виробничий і побутовий травматизм).
2.2. Процеси непрямого впливу на організм людини:

 1. погіршення якості умов життя й діяльності людини (склад повітря, температура, вологість, ін.);
 2. погіршення якості їжі й питної води (забруднення харчових ланцюгів і питної води).

3.  Зниження інформаційної цінності природних систем і психологічний вплив на особистість людини.
IV. Вплив на глобальну екосистему Землі.
1.  Зміна енергетичної системи Землі:

 1. зміна клімату Землі;
 2. зміна електромагнітної системи Землі.

2.  Зміна буферних захисних систем Землі (наприклад, зменшення озонового шару).

У представленому переліку подано загальну картину процесів екодеструктивної діяльності людини. Далі докладно характеризується кожний з видів порушення природи.

 

Оставить комментарий