Правова охорона флори і фауни. Лісовий кодекс України (1994). Закон України про тваринний світ (2001) | Охорона рослинного і тваринного світу

Экология и здоровье

Категорія: Охорона рослинного і тваринного світу

Правова охорона флори і фауни. Лісовий кодекс України (1994). Закон України про тваринний світ (2001)

Автор: Редактор

Першочергового значення в охороні рослинного і тваринного світу набувають заходи правового характеру. Верховна Рада та Кабінет Міністрів прийняли ряд законів.

Уряд постанов, розпоряджень спрямованих на посилення охорони рослинного і тваринного світу та його представників, що належать до категорії рідкісних і зникаючих. Чинне законодавство певною мірою регулює охорону умов існування диких тварин, вимагаючи дотримання правил безпеки при використанні отрутохімікатів у сільському і лісовому господарстві, збереження чистоти водойм і місцях існування і масових зимівель птахів, забороняючи розорювання гнізд корисних птахів та знищення місць існування диких тварин. Встановлені певні вимоги по охороні лісових кормових угідь.

Лісовий кодекс України, прийнятий 21 січня 1994 року, регулює відносини з охорони і відтворення лісів, посилення їх корисних властивостей та підвищення їх продуктивності, раціонального використання лісів з метою задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах.

В Лісовому кодексі визначені основні завдання, вимоги і зміст організації лісового господарства, критерій поділу лісів на дві групи за їх екологічним і господарським значенням; встановлені порядок та види загального і спеціального використання лісових ресурсів, права і обов’язки лісокористувачів; порядок охорони і захисту лісів; плата за використання ресурсів, економічне стимулювання охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

Відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову, або кримінальну) за порушення лісового господарства несуть особи, винні в:

  • незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників;
  • порушенні вимог пожежної безпеки в лісах, знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або необережного поводження з вогнем, внаслідок забруднення лісу хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами та іншими видами шкідливого впливу;
  • порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо визначення лісового господарства;
  • знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу тощо.

Важливу роль у збереженні природних ресурсів відіграє Закон України “Про тваринний світ”, який був прийнятий у 2001 р. Екологічними принципами, які лежать в основі цього закону є збереження великої кількості тварин у стані природної свободи та цілісності співмешканців.

Завдання закону - регулювання суспільних відносин у галузі охорони і використання диких тварин з метою забезпечення умов їх існування на волі, збереження цілісності природних угруповань і раціонального використання, а також зміцнення законності.

Законом визначено основні види використання тваринного світу. Це - мисливство, рибальство; добування тварин, які не належать до об’єктів мисливства і рибальства, використання тваринного світу у наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях; використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - грунтоутворювачів, природних санітарів середовища, запилювачів рослин та ін.; використання тварин з метою одержання продуктів харчування.

Закон встановлює правила і порядок використання тваринного світу, регламентує права і обов’язки відповідних користувачів. Багато уваги в ньому приділяється охороні середовища перебування, умов розмноження і шляхів міграції тварин.

З метою збереження рідкісних тварин у закон введено норми, що передбачають створення заповідників, заказників та інших територій, які знаходяться під особливою охороною. Відповідно до цього закону рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тварин заносяться в Червону книгу України. У законі вперше в законодавстві України закріплено принцип державної власності на тваринний світ і вказано, що дії, які в прямій чи прихованій формі порушують цей принцип, забороняються.

 

Оставить комментарий