Продуктивність лісів. Основна форма догляду за лісом | Охорона рослинного і тваринного світу

Экология и здоровье

Категорія: Охорона рослинного і тваринного світу

Продуктивність лісів. Основна форма догляду за лісом

Автор: Редактор

При високій продуктивності деревостанів можна виділяти для вирубки менші площі лісів, ніж при низькій. Тому підвищення продуктивності лісів - одне з найважливіших завдань лісового господарства.

Продуктивність лісів значною мірою залежить від ефективності лісовідновлення. Крім того, підвищення продуктивності досягається шляхом догляду за лісом, заміни деревних насаджень більш продуктивними породами, осушення боліт.

Основна форма догляду за лісом - це рубки догляду, коли вирубують пошкоджені дерева, створюючи сприятливі умови для росту і розвитку найбільш доброякісних. Ці вирубки, по суті, метод масової селекції (добору) дерев за віком, складом порід та формою, за якістю деревини, швидкістю росту тощо. Проведення рубок догляду забезпечує бажаний склад порід у лісі, формує ліс із дерев більш високої якості, прискорює ріст та підвищує продуктивність лісонасаджень, поліпшує санітарний склад лісу, ліквідовує заражені дерева та запобігає сніговалу та сніголаму дерев. Крім того, рубки догляду посилюють водоохоронні, водорегулюючі, грунтозахисні властивості лісу.

Ліси північних районів України на значній площі заболочені. Осушення заболочених лісів призводить до посилення росту та поліпшення якості деревостанів, вихід деревини при цьому збільшується в 4-5 разів.

Багато лісових порід гине від шкідників і хвороб. Тому в систему заходів по догляду за лісом повинні бути включені і методи боротьби з ними:

  1. механічний - знищення шкідників за допомогою приманок, різних пасток, вручну;
  2. хімічний - застосування отруйних речовин за допомогою ручних апаратів, літаків;
  3. біологічний - використання комах-ентомофагів: жужелиці, сонечка, мурашок та ін.; грибів, бактерій та вірусів, які знищують шкідників; землерийок, ящірок, жаб та ін.;
  4. лісогосподарський - санітарне вирубування ослаблених та хворих
  5. дерев, прибирання бурелому, порубкових залишок, вибір способу рубки.

Велике значення при біологічному методі боротьби зі шкідниками надається виготовленню і розвішуванню в лісі шпаківень і синичників та розведенню і мурашників. В Україні щорічно виготовляється близько 500 тис. шпаківень і синичників. Якби на 1 галісу припадало 3-4 мурашиних родини і 5-7 шпаківень, то хімічні методи боротьби з шкідниками лісу були б не потрібні.

Проведення заходів по створенню лісових насаджень, лісовпорядкуванню та інших характеризують ступінь інтенсифікації і рівень культури ведення лісового господарства.

Головні завдання сьогодення - економне і господарське витрачання дерев-ної сировини, безвідходна технологія виробництва у лісозаготівельній та деревообробній промисловості, якісне лісовідновлення, належний догляд за лісовими насадженнями.

Площа лісів України за останні 450-500 років зменшилась утричі та є найменшою в Європі (після Молдови). Ступінь розораності в Україні становить 56,9 % проти 25-30 %, як того вимагає наукова екологічна теорія, у кілька разів перевищує середній європейський показник, а розораність степу та лісостепу в нашій державі сягає 75-85 %.

Результати обчислень рівня антропогенізації лісів України вченими Інституту географії НАН України показали, що він становить більше 50 %. Найвищий цей показник (понад 80 %) - у степових областях, незадовільний - у лісостеповій частині України. Науковці звертають увагу на такі фактори:

  1. фактична лісистість областей України на 5-9 % нижча від оптимальної, для досягнення якої за існуючих темпів зростання (0,05 % на рік) потрібно 120 років;
  2. частка лісів, що охороняються, складає лише 1-2 % від лісовкритої площі;
  3. власними лісовими ресурсами Україна забезпечує свої потреби лише на третину;
  4. інтенсивність лісокористування в деяких регіонах набагато перевищує граничнодопустимі норми.
 

Оставить комментарий