Знищення лісів в Україні | Охорона рослинного і тваринного світу

Экология и здоровье

Категорія: Охорона рослинного і тваринного світу

Знищення лісів в Україні

Автор: Редактор

Знищення лісів почалося ще на зорі розвитку людства і продовжується до наших днів. У міру розвитку техніки і цивілізації потреба в деревині і побічних продуктах лісу швидко зростала, посилювалась і експлуатація лісу.

Загалом на планеті знищено 2/3 площі лісів. Щорічно на земній кулі вирубується близько 2 млн га лісу, пошкоджується понад 11 млн. Раціональне використання лісів та їх охорона Грунтуються на лісовому кадастрі - основі суцільного лісовпорядкування, генеральному плані лісової меліорації, а також комплексному використанні лісових ресурсів.

Основні шляхи раціонального використання та відновлення лісів передбачають: економне і повне використанні деревини; впровадження науково обґрунтованого розрахунку і розподілу лісового фонду; захист лісу від шкідників, хвороб, лісових пожеж та самовільного вирубування; дотримання норм і правил вирубок лісу, під- тримання лісистості території на досягнутому рівні; відновлення корінних типів лісу в процесі лісоексплуатації.

Першочергове значення в загальній системі раціонального використання лісів -адається науково обґрунтованому розрахунку і розподілу лісосічного фонду.

При правильному веденні лісового господарства вирубки головного користування тільки через 80-100 років, коли ліс досягне повної стиглості і в ньому можна заготовити найбільшу кількість високоякісних сортиментів. Суттєвим недоліком при цьому є нерівномірне вирубування різних порід дерев. У малолісних районах деревина вирубується в обсягах, що перевищують розрахункову лісосіку, а в багатолісних - нерідко приріст деревини перевищує її використання.

Розрахункова лісосіка України не перевищує 19 млн м деревини на рік. У лісах переважають молоді і середньо-вікові деревостани - 83 % площі вкритих лісом земель. Стиглих і достигаючих деревостанів - 17 %. Такий розподіл їх за віком зумовлений великим обсягом рубок у минулому, коли спостерігалася значна невідповідність між розподілом лісосічного фонду і розміщенням основних запасів лісів. Тепер перерубки різко скоротилися, але повністю ще не скрізь ліквідовані.

З метою раціонального лісокористування останнім часом розроблені орієнтовні норми лісистості для різних ландшафтних зон. Вони передбачають лісистість для мішаних лісів та Лісостепу - 20-25, Степу - 10-12 %. Залежно від лісистості змінюється господарське значення лісу.Так, 5—6 % лісистості забезпечує лише захист полів від суховіїв та ерозії, 8-10 % дає змогу добувати ділову деревину, 10-15 % - ділову та будівельну, 15-25 % створює умови для розвитку місцевої деревообробної промисловості, а при більш високій лісистості здійснюється вивезення лісоматеріалів.

Неправильна експлуатація лісів призводить не тільки до їх знищення, а й до заміни хвойних та інших цінних порід на м’яколистяні (березові, осикові та ін.), в яких деревина низької якості. Нині ведуться роботи, спрямовані на заміну малоцінних листяних лісів найціннішими деревинними породами. У лісах України переважають сосна, ялина, дуб і бук. Частка їх на вкритих лісом землях з року в рік зростає і становить тепер майже 90 %. Робота щодо реконструкції лісів шляхом насадження у них високопродуктивних деревних порід набуває дедалі більших масштабів.

Важливе місце у збереженні лісу відводиться дбайливому його використанню при вирубках, вивезенні та первинній переробці деревини. В Україні нагромаджений значний досвід використання лісовідходів. Наприклад, у Надвірнянському лісокомбінаті Івано-Франківської області, Клеванському лісництві Рівненської області використання відходів для виготовлення цінних матеріалів і продуктів становить відповідно 96 і 100 %.

 

Оставить комментарий