Оздоровче значення лісів. Рекреація | Охорона рослинного і тваринного світу

Экология и здоровье

Категорія: Охорона рослинного і тваринного світу

Оздоровче значення лісів. Рекреація

Автор: Редактор

Рекреація (від лат. гесгеаііо) означає відновлення. Сучасне виробництво пов’яза не з великим фізичним і нервовим навантаженням людини, і для відновлення її фізичних і духовних сил потрібне передусім безпосереднє спілкування з природою.

Враховуючи оздоровче значення лісів, людина все ширше використовує їх з рекреаційною метою. Навкруги міст створені й створюються спеціальні території для відпочинку: паркові масиви, загородні лісопарки, зелені зони відпочинку.

В Україні проводиться значна робота, пов’язана з рекреаційним використанням лісів. Під зеленою зоною знаходиться понад 1,5 млн га території, 70 % якої-це післявоєнні насадження, в основному на непридатних для сільського господарства землях (ярах, пісках, рекультивованих територіях). Понад 760 міст і селищ України мають такі ліси. Найбільше їх створено останнім часом на Донбасі і навколо промислових центрів Придніпров’я.

Ведення господарства в лісах зелених зон має відповідати головному їх призначенню- підвищенню санітарно-гігієнічних і естетичних властивостей лісів для поліпшення міського мікроклімату й умов відпочинку населення. З метою кращої організації лісового господарства в цих зонах і більш ефективного використання лісів цієї категорії площу розділяють на дві частини: лісопаркову та лісогосподарську.

Лісопарк - це частина зеленої зони, розташована в мальовничій місцевості поблизу населених пунктів, залізниць, автомобільних доріг, річок і водних басейнів. Тут проводяться значні роботи щодо благоустрою і забезпечення видового складу рослинності та фауни лісу, впорядкування водного господарства.

До лісогосподарської частини зеленої зони належать лісові масиви, розташовані за межами лісопарку, більш віддалені від населених пунктів. Призначення цих лісів це забезпечення населених пунктів чистим повітрям, очищення забрудненої атмосфери від шкідливих домішок, регулювання водного режиму річок тощо. Крім того, насадження цієї зони є також резервом розширення лісопаркової частини і джерелом промислової деревини.

У лісогосподарській частині зеленої зони проводиться будівництво дорожньо- стежкової сітки та обладнання рекреаційних пунктів - місць для стоянок автомашин, розведення вогнищ, навісів для відпочинку, дитячих майданчиків, майданчиків для таких робіт має винятково велике значення для зменшення навантаження на ліс, розосередження людей на великій території і поліпшення охорони лісонасаджень.

У зеленій зоні рубки головного користування (лісовідновні) проводять з метою заміни деревостанів, які втрачають свої природні властивості в санітарно-гігієнічному, естетичному і захисному відношенні. Періодично на всій площі проводять вибіркові санітарні рубки, видаляючи природний відпад, вітровал, хворі й пошкоджені дерева.

 

Оставить комментарий