Корисні функції лісів | Охорона рослинного і тваринного світу

Экология и здоровье

Категорія: Охорона рослинного і тваринного світу

Корисні функції лісів

Автор: Редактор

Для людства особливо важливі незамінні водоохоронні, водорегулюючі, протиерозійні, санітарно-гігієнічні та інші корисні функції лісів.

Ліси відіграють важливу роль у підтриманні підґрунтового, інфільтраційного стоку на певному рівні. Зі збільшенням лісистості басейнів річок на 10 % їхній водний стік підвищується на 10-15 мм за рік, що значно поліпшує енергетичний потенціал річок. Ліси забезпечують розподіл атмосферної вологи, місцеве випаровування і стік та його характер.

Ліс послаблює процеси водної ерозії ґрунту і запобігає забрудненню річок та інших водойм. Завдяки фільтрівній здатності лісової підстилки і лісового ґрунту каламутність води зменшується на 60-90 %. Лісосмуги завширшки 10 м поглинають 45-55 % розчиненого у воді аміачного азоту, 73-93 % - фосфору, 2,8-4,7 % - нітратного азоту. Лісосмуга значно поліпшує бактеріологічні властивості води, зменшуючи кількість бактерій у воді більш як у 20 разів.

Механізм захисної дії лісонасаджень полягає в регулюванні поверхневого польового стоку і переведенні його в ґрунтовий з наступним поглинанням забруднюючих речовин землею і рослинністю та залученням їх до природного кругообігу речовин, детоксикації шкідливих хімічних сполук під впливом мікроорганізмів.

Ліси виконують важливу функцію закріплення і охорони ґрунтів. Вони запобігають змиванню і розмиванню ґрунту, зберігають і поліпшують його властивості, закріплюють рухомі піски, зупиняють утворення ярів. Розвинуті кореневі системи дерев виносять на поверхню з глибоких шарів ґрунту мінеральні поживні речовини, які сприяють підтриманню і підвищенню родючості земель. На схилах лісонасадження поглинають рідкі і затримують тверді стоки з розташованих вище ділянок.

У гірській місцевості ліси виконують протизсувну функцію.

У степовій зоні ліси затримують поверхневий стік, зменшують швидкість вітру в приземному шарі і затримують випаровування ґрунтової вологи, оберігають поля від посухи і пилових бурь.

Ліси виконують також санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції. Тривале перебування в лісі сприяє підвищенню активності дихальних процесів, позитивному збільшенню біострумів мозку, підвищенню вмісту кисню в крові людини. Відпочинок у лісі - це запорука здоров'я, зняття фізичної й емоційної стомленості, відновлення творчих сил і, безумовно, зниження захворюваності. Рослинність є джерелом естетичної насолоди, поліпшення психологічного стану. Приємні звуки лісу - пташиний спів, шелест листя, його світло-тіньова гама та пахощі квітів позитивно впливають на емоційний настрій людини. Лікування в курортних лісах показане для хворих на туберкульоз, бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання, катар верхніх дихальних шляхів, вегетативну дистонію, хворих з порушеннями обміну речовин.

Були проведені цікаві дослідження з метою виявлення впливу на психіку людини архітектоніки (форми) крон дерев. Виявилося, що дерева з пірамідальними, кулеподібними і спрямованими вгору кронами підвищують активність нервової системи, овальні, плакучі і зонтикові крони діють заспокійливо.

Розташовані по ярах і балках лісонасадження зміцнюють корінням схили. Ліс має велике значення і як кліматологічний фактор. Ліси пом'якшують клімат, підвищують вологість повітря. Різниця температури повітря під кронами дерев і зовні досягає влітку 7-10 °С.
Внаслідок різниці температур у денний час влітку прохолодне і вологе повітря рухається з лісу в поле, зменшуючи негативну дію посух, суховіїв і пекучого сонця. Як наслідок - значне підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Над полем повітря нагрівається, піднімається вгору, охолоджується і над лісом знову опускається до землі. Вночі спостерігається зворотний рух повітря - із охолодженого поля в ліс. Таким чином ліс значно знижує добову амплітуду коливань температури і вологості повітря та ґрунту.

Ліс гасить силу вітру і поліпшує мікроклімат. Оголена і позбавлена деревостану земля літнього дня дуже нагрівається і висушується. Охолоджувальний ефект добового випаровування лише одного дорослого дерева дорівнює 105x10 кДж (250 тис. ккал), що еквівалентне роботі 10 кімнатних конденсаторів протягом 20 год.

Чим менше лісонасаджень, тим більше снігу здувається в балки, яри, заплави річок і долин, тим на більшу глибину промерзає земля.
Ліси і лісові смуги відіграють велику роль у сільському господарстві. Вони захищають поля від піщаних та чорних бур, суховіїв, поліпшують водний режим території, підвищують урожайність сільськогосподарських культур. Встановлено, що
1 га лісосмуги в 5-6 рядів захищає 25-30 га ріллі і на кожному її гектарі нагромаджує 600-800 т вологи, забезпечуючи збільшення врожаю зернових не менше ніж на 3-4 центнери.

Велике значення лісу і в санітарно-оздоровчому та рекреаційному відношенні.
У боротьбі із забрудненням повітря, води і ґрунту велика роль відводиться рослинному покриву, і особливо лісу. Ліс - це не тільки головний постачальник кисню і споживач вуглекислого газу, а й величезний механічний та біохімічний фільтр.
У середньому 1 га деревостанів виділяє за рік 4 т кисню і поглинає 5 т вуглекислого газу, 1 га сосняка 20-річного віку - відповідно 7 і 9 т. За годину така ділянка лісу поглинає весь вуглекислий газ, виділений при диханні майже 200 осіб.
У місцях, де немає лісу, концентрація вуглекислоти досягає 0,42 мг/м, а в лісі вона становить лише 0,04- 0,17 мг/м, залежно від процента лісистості.

Листя дерев вологе й покрите липкою рідиною, тоненькими волосинками, що сприяє затриманню газів, кіптю, пилу, аерозолів та інших шкідливих домішок, які утримуються в атмосферному повітрі. За рік 1 га ялинового лісу затримує 32 т, соснового - 37, дубового - 54, букового - 68 т пилу. Дощ або роса змиває ці шкідливі домішки з листя на землю. Придорожня лісосмуга 12-16 м шириною з 6- 7-метрових дерев зменшує кількість пилу в повітрі у десятки тисяч разів.

Дерева зменшують кількість пилу і кіптю не тільки механічним шляхом, через ченшення швидкості вітру і затримання їх листями та корінням, але і внаслідок ви- ділення вологи. У вологому повітрі тверді й газоподібні домішки швидше осідають на землю й нейтралізуються. Один гектар лісових насаджень, не завдаючи собі шкоди. може поглинути з повітря за рік близько 400 кг сірчистого газу, 100 кг хлоридів.

20-25 кг фторидів і велику кількість фенолів. Гектарна площа листяних лісів лісостепової зони України здатна поглинати за рік від 700 до 1000 кг шкідливих речовин.

Листя і хвоя вбирають з повітря шкідливі речовини і потім при опаданні скидають їх на землю. Проте при великій концентрації шкідливих речовин і сильній загазованості повітря хвойні породи, насамперед ялина і сосна, гинуть від отруєння, бо вони скидають хвою один раз за 4-6 років. За цей період дерева встигають накопичити велику кількість хімічних речовин, що містяться в міському повітрі. Листя і хвоя адсорбують також радіоактивні речовини, тому в лісі концентрація їх у повітрі в кілька разів менша, ніж на відкритих просторах.

Великі території з мальовничими ландшафтами, ділянками з різним рослинним і тваринним світом, лісові ділянки з унікальними природними пам'ятками можуть стати рекреаційними ресурсами.

 

Оставить комментарий