Нормативні вимоги до якості води | Теоретичні аспекти загальної екології

Экология и здоровье

Категорія: Теоретичні аспекти загальної екології

Нормативні вимоги до якості води

Автор: Редактор

Вода характеризується складом та властивостями, котрі визначають її придатність для конкретних видів водокористування. Оцінка якості води визначається за ознаками, котрі вибираються та нормуються в залежності від виду водокористування.

За видами водокористування та нормами якості всі водоймища поділяють на такі категорії:

  1. Для пиття та культурно-побутового призначення;
  2. Рибогосподарського призначення.

Склад та властивості води першої категорії відповідають нормам в створах розміщених 1 км вище за течією від водовипуску та в радіусі 1 км до найближчого пункту водокористування. Вода другої категорії не вище нормативів в місцях випуску стічних вод при наявності течії (при відсутності не далі 500 м).

Шкідливі та отруйні речовини нормують за лімутуючим показником шкідливості (ЛИШ), який для води першої категорії буває трьох видів:

  • санітарно-токсикологічний;
  • загальносанітарний;
  • органолептичний.

Для водоймищ другої категорії додають ще токсикологічний та рибогосподарський ЛИШ.

Вода вважається чистою, коли вміст шкідливих речовин в ній не перевищує ГДК, а склад та властивості її не виходять за рамки нормативів. В основу нормування всіх забруднювачів покладено визначення ГДК (Табл. 4).

Для води культурно-побутового та господарсько-питного призначення в основу нормування покладені переважно санітарно-токсикологічні, загальносанітарні та органолептичні обмеження, а для води рибогосподарського призначення - рибогосподарські, токсикологічні і почасти органолептичні ліміти. Всього для води господарсько-питного призначення - для 147 речовин.

У 1997 р. Міністерство охорони здоров’я України з метою забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення затвердило Державні санітарні правила і норми (СанПіН) “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого щодо вмісту забруднювальних речовин, які за своїми показниками наближаються до нормативів Всесвітньої організації охорони здоров’я

 

Оставить комментарий