Правова охорона атмосфери | Теоретичні аспекти загальної екології

Экология и здоровье

Категорія: Теоретичні аспекти загальної екології

Правова охорона атмосфери

Автор: Редактор

Правові основи охорони атмосферного повітря передбачені в екологічному законодавстві України, зокрема в Законі “Про внесення змін до Закону України “Про охорону атмосферного повітря”від 21.06.2001 р. № 2556-ІІІ.

В данному законі зазначено, що атмосферне повітря є одним з основних життяво важливих елементів навколишнього природного середовища.

В Законі ставляться завдання збереження, поліпшення та відтворення стану атмосферного повітря, відвернення і зниження шкідливого хімічного, фізичного, біологічного та іншого впливів на атмосферне повітря, забезепечення раціонального використання його для виробничих потреб, а також зміцнення правопорядку і законності у цій сфері.

Підприємства, установи і організації, діяльність яких пов’язана із викидами шкідливих речовин у атмосферне повітря зобов’язані:

 • здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо виконання умов і вимог, які передбачені у дозволі на викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив;
 • вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів і зниження шкідливого впливу фізичних, хімічних та біологічних факторів;
 • забезпечувати безперебійну ефективну роботу та підтримання у справному стані споруд, устаткування і апаратури для очищення викидів та зменшення рівнів іншого шкідливого впливу;
 • здійснювати контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
 • мати заздалегідь розроблені спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок аварійних ситуацій.
 • Будівництво та введення в експлуатацію нових та реконструйованих підприємств і об’єктів, які не відповідають вимогам по охороні атмосферного повітря забороняється.
 • Законом передбачено:
 • розробку та виконання комплексу заходів щодо зниження токсичних викидів, знешкодження шкідливих речовин та зменшення шкідливого фізичного впливу при проектуванні, виробництві, експлуатації та ремонті автомобілів, літаків, суден інших пересувних засобів та установок;
 • переведення транспортних засобів на менш токсичні види палива та енергії;
 • раціональне планування і забудова населених пунктів з дотриманням необхідної відстані для автомобільних шляхів;
 • виведення автотранспортних підприємств, автозаправних станцій, вантажного автомобільного транспорту з густонаселених житлових кварталів за межі міста;
 • обмеження в’їзду автотранспортних засобів і установок у селищні зони, місця відпочинку та туризму;
 • поліпшення утримання в належному стані автомобільних шляхів та вуличних покриттів;
 • вдосконалення роботи контрольно-регулювальних та діагностичних пунктів по перевірці вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах автотранспортних та інших пересувних засобах.

Особлива увага приділяється підприємствам агропромислового комплексу.

Вони повинні дотримуватися правил транспортування, зберігання та використання засобів захисту рослин, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших препаратів і недопускати забруднення атмосферного повітря.

Особи, які винні у порушенні прав громадян на екологічний стан атмосферного повітря несуть кримінальну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства, а також повинні відшкодувати збитки, заподіяні внаслідок правопорушень.

 

Оставить комментарий