Значення атмосфери | Теоретичні аспекти загальної екології

Экология и здоровье

Категорія: Теоретичні аспекти загальної екології

Значення атмосфери

Автор: Редактор

Атмосфера - одна з найважливіших складових частин біосфери. Вона надійно захищає живі організми від космічного й ультрафіолетового випромінювання, визначає загальний тепловий режим поверхні Землі, впливає на кліматичні умови, а через них на режими річок, ґрунтоворослинний покрив та процеси формування рельєфу. Саме атмосфера регулює кількість сонячної енергії, необхідної для життя. Якщо не було б атмосфери, вдень Сонце розігрівало б земну поверхню до +100 °С, а вночі до - 100 °С її охолоджував би космос. Діапазон коливань добових температур у межах 200 °С перевищує можливості виживання переважної більшості живих організмів.

Наявність атмосфери - одна з найголовніших умов життя на планеті. Без їжі людина може обходитися місяць, без води - тиждень, а без повітря не проживе навіть кілька хвилин. Атмосфера - це газова оболонка, що оточує Землю.

Основні компоненти атмосфери: азот (78,084 %), кисень (20,946 %), аргон (0,934 %). Важливу роль відіграють малі домішки: вуглекислий газ, метан тощо. Крім того атмосфера містить водяну пару: від 0,2 % у приполярних районах до 3 % поблизу екватора.

Атмосфера складається з таких шарів: тропосфера (до висоти 18 км), стратосфера (до 50 км), мезосфера (до 80 км), термосфера (1000 км), екзосфера (1900 км), геокорона (умовно до 20 тис. км); далі атмосфера поступово переходить у міжпланетний космічних вакуум. Основна маса повітря (90 %) зосереджена в нижньому шарі - тропосфері. Тут же відбувається найінтенсивніші теплові процеси, причому атмосфера загрівається знизу, від поверхні океанів і суходолу. Надзвичайно важливе екологічне значення для біосфери має озоновий шар у стратосфері, повітря якого збагачене три-атомним киснем (03). Він розташований на висоті 20-50 км і захищає все живе на Землі від згубної дії “жорстокого” ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Крім газів, у повітрі атмосфери містяться ще й домішки так званих аерозолів, тобто дуже дрібних крапель рідин і твердих частинок як природного, так і штучного походження: сірчистих (краплі Н0S04), мінеральних (пил із земної поверхні), вуглеводних (сажа), морських (частинки морських солей) та ін.

 

Оставить комментарий