Сучасний стан, структура екології, її зв’язок з іншими науками | Теоретичні аспекти загальної екології

Экология и здоровье

Категорія: Теоретичні аспекти загальної екології

Сучасний стан, структура екології, її зв’язок з іншими науками

Автор: Редактор

На сучасному етапі екологія стала лідером наук, наукою про тактику і стратегію виживання людства. Вона повинна стати способом мислення, нормою поведінки, сучасною філософією. Ми мусимо сьогодні усвідомити: людина - то є частина природи і вижити людство може лише за умови, що кожний дбатиме про захист й збереження природи.

Сучасна екологія - це нова комплексна наука про виживання в довкіллі, завдання якої - пізнання законів розвитку й функціонування біосфери, як цілісної системи під впливом природних і, головне, антропогенних факторів, а також визначення шляхів ефективної коеволюції техносфери й біосфери.

Специфіка сучасної екології полягає в тому, що вона із суто біологічної науки перетворилась на цілий цикл знань, увібравши в себе розділи географії, геології, хімії, фізики, соціології, економіки і навіть технології. Екологія - це соціально- природнича наука, тому що в центрі всіх змін природного середовища стоїть діяльність людини, суспільства.

Як міждисциплінарна наука екологія опинилася на перехресті біологічних і гуманітарних наук (рис. 3). Вона визначає місце людини в природі, формує її світогляд.

 

Оставить комментарий