Основні завдання науки про довкілля | Теоретичні аспекти загальної екології

Экология и здоровье

Категорія: Теоретичні аспекти загальної екології

Основні завдання науки про довкілля

Автор: Редактор

Основні завдання науки про довкілля:

 • вивчення загального стану сучасної біосфери, умов його формування та причин змін під впливом природних і антропогенних факторів;
 • прогнозування динаміки стану біосфери в часі і просторі;
 • розробка з урахуванням основних екологічних законів, шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства й природи, збереження здатності біосфери до самоочищення, саморегулювання й самовідновлення.
 • Головним завданням екології на майбутнє більшість вчених вважає вирішення таких найголовніших глобальних проблем сучасності:
 • розробка методів визначення екологічного стану природних та штучних екосистем;
 • спостереження за змінами в окремих екосистемах та в біосфері;
 • створення бази даних та розробка рекомендацій для екологічного безпечного планування господарської та соціальної діяльності людини;
 • застосування екологічних знань у справі охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • вивчення змін “якості” народонаселень та їх зв’язку зі структурою суспільства;
 • безпечне використання ядерних процесів та створення керованого ядерного синтезу;
 • створення замкнутих циклів в агротехніці;
 • вивчення теплового балансу Землі у зв’язку із забрудненням оточуючого середовища.

Суть цих завдань - це розв’язання екологічної проблеми, яка носить глобальний характер, це вижити. Для свого виживання людство повинно знати екологічні закони і діяти згідно з ними. Дану думку можна підтвердити висловом американського поета П. Фарба, популяризатора науки: “Людина опинилася за кермом біосфери, не знаючи правил навігації... Ці правила - екологічні закони світу, закони, що керують життям на Землі, людина відмінити не може. Вона мусить їм підкоритись аби вижити”. Закони екології належать до природничих, їх налічується 99. Це закони фізики, хімії, математики, біології, географії.

 

Оставить комментарий