Визначення, предмет, завдання екології | Теоретичні аспекти загальної екології

Экология и здоровье

Категорія: Теоретичні аспекти загальної екології

Визначення, предмет, завдання екології

Автор: Редактор

Термін "екологія" запропонував німецький природодослідник Ернст Геккель 1866 р. у книзі "Загальна морфологія". Цей термін походить від двох грецьких слів "О/СОУ" (ойкос), що означає "дім", "житло", "місцеперебування", та (логос) "вчення". Геккель визначив екологію, як "вчення про баланс між організмом та середовищем", предметом якого є зв'язки живих істот як з неорганічною, так з органічною природою.

Екологія - це наука про взаємовідносини живих організмів та їх угрупувань між собою та довкіллям.

Об'єктами досліджень екології, науки про довкілля, є екосистеми планети та їхні елементи.

Головним предметом досліджень екології є взаємозв'язки живих організмів, їхніх груп різних рангів, живих і неживих компонентів екосистем, а також характер впливу природних і антропогенних факторів на функціонування екосистем і біосфери в цілому.

Для кращого розуміння питання предмета екоглогії, необхідно визначити місце екології серед інших біологічних наук та розглянути їх взаємозв'язки, (рис. 1).

На цьому рисунку бачимо, що "пиріг" біології можна розкраяти, по горизонталі відокремлюються фундаментальні науки, по вертикалі - таксономічні підрозділи. Отже, екологія належить до фундаментальних підрозділів біології і є складовою частиною кожного з усіх таксономічних підрозділів. Отже, зміст сучасної екології найкраще виділити, виходячи з концепції рівнів організації живої матерії, які складають "біологічний спектр".

У свою чергу, екологія поділяється ще на чотири горизонтальні рівні (рис. 2), що відповідають різним рівням біологічної організації: від особини (аутекологія) через популяцію (демекологія) і співтовариства (синекологія) до екосистеми (екологія еко¬систем) і біосфери (екологія біосфери).

З метою точнішого визначення сфери компетенції екології розглянемо спектр рівнів організації живої матерії. Його можна подати у вигляді такої послідовності.

Сфера компетенції екології простягається від організменого рівня до біосфери, серед яких стрижневим є рівень екосистем.

 

Оставить комментарий