Совершенствование системы управления и нормативно-правового регулиния в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности

Экология и здоровье

Совершенствование системы управления и нормативно-правового регулиния в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности

Автор: Редактор

Щодо екологічної безпеки:

Ст. 16 Конституції України закріплено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків чорнобильської катастрофи –катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу є обов’язком держави.

Екологічна безпека – це складові глобальної і національної безпеки, тобто такого стану розвитку суспільних відносин в галузі екології, при яких системою державно-правових, організаційних, науково-технічних, економічних та інших соціальних засобів забезпечується регулювання екологічно небезпечної діяльності, режим використання природних ресурсів, охорона навколишнього природного середовища, безпечного для життя і здоровʹя людей, попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для природних систем і населення. Важливим правовим заходом у сфері екологічної безпеки є розробка державних та місцевих програм запобігання і подолання екологічно небезпечних наслідків, викликаних природними явищами чи створених діями людини.

Важливою гарантією екологічної безпеки, також є додержання екологічних вимог у промисловості, будівництві, на транспорті, в сільському господарстві, при проведенні наукових досліджень, а також при розміщенні і розвитку населених пунктів. Вимоги до охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки обовʹязково повинні враховуватися при проведенні фундаментальних та прикладних наукових, науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт.

на велику увагу заслуговує механізм реалізації екологічного законодавства. З метою його вдосконалення доцільно використати різні організаційно-правові важелі: матеріальне заохочення до бездоганного виконання екологічного законодавства, підвищення юридичної відповідальності за його невиконання або порушення, посилення державного і громадського екологічного контролю, створення системи екологічної освіти і виховання. майбутнє України дуже тісно пов’язане з екологічною безпекою, яка є, у свою чергу, найважливішою складовою національної безпеки.

 

Оставить комментарий