Комунікативна компетенція випускника дошкільного закладу

Экология и здоровье

Комунікативна компетенція випускника дошкільного закладу

Автор: Редактор

Комунікативна компетенція випускника дошкільного закладу це компетентність застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування у конкретних соціальнопобутових ситуаціях, уміння орієнтуватись у ситуації спілкування, ініціативність спілкування.

У процесі різних видів діяльності відбувається соціалізація особистості дитини дошкільника, тобто процес входження дитини в соціальне середовище, оволодіння нею уміннями і навичками практичної діяльності в довкіллі, засвоєння реально наявних взаємовідносин. Це процес засвоєння досвіду соціальних відносин.

Під соціалізацією особистості розуміють поступове розширення з набуттям індивідом соціального досвіду сфери спілкування і діяльності, як процес розвитку саморегуляції і становлення самосвідомості, активної життєвої позиції.1

Отже, діяльність виступає провідною умовою ефективного пізнання дитиною довкілля (природного, предметного, соціального). У процесі різних видів діяльності відбувається гармонійний розвиток дитини (інтелектуальний, мовленнєвий, фізичний, моральний, духовний, естетичний), входження її у соціум, соціалізація особистості.

 

Оставить комментарий