Побутова діяльність задовольняє потреби дитини як біологічні, так і соціальні

Экология и здоровье

Побутова діяльність задовольняє потреби дитини як біологічні, так і соціальні

Автор: Редактор

Побутова діяльність задовольняє потреби дитини як біологічні, так і соціальні. У побутовій діяльності дитина засвоює назви побутових предметів, формуються уміння цими користуватися, бережливо поводитися з ними. Діти оволодівають нормами, що регулюють взаємовідносини дітей у побутових процесах і визначають правила культур поведінки і спілкування з іншими. У дітей формується усвідомлення щодо необхідності виконувати різні побутові процеси, дотримуватися культурногїгієнічних навичок як за власною ініціативою, так і відповідно їх особистої і суспільної значущості.

У середині предметної діяльності з появою самообслуговування і виконання дітьми посильних трудових доручень з'являються елементи трудової діяльі юсті. Метою трудової діяльності людини є зміна і перетворення довкілля, вона спрямована на створення суспільнокорисного продукту. Види і форми праці ускладнюються у такому напрямі: самообслуговування, доручення, чергування, господарськопобутова праця, праця у куточку природи, праця у природі, ручна праця. У процесі трудової діяльності відбувається розвиток особистості дитини, а саме: формуються суспільні мотиви праці, ускладнюються трудові вміння і навички, формуються уявлення про працю, цілепокладання, планування і самоконтроль, з'являється потреба працювати як самостійно, так і спільно з однолітками, виховується звичка до регулярної праці, що виявляється у працелюбності.

Специфіка праці дошкільника полягає у тому, що вона тісно пов'язана зі грою, оскільки трудова та ігрова діяльності мають спільне походження діяльнісне прагнення дитини до самостійності та відтворення життя дорослих. Однак, на відміну від гри, яка більшою мірою носить стихійний характер, трудова діяльність потребує цілеспрямованості та відповідальності, докладання вольових зусиль для долання перешкод, переступання через власне "не можу" й "не хочу".

Упродовж дошкільного дитинства зміст і характер трудової діяльності суттєво змінюється. Якщо для молодшого дошкільного віку характерна невідповідність між прагненням відносної самостійності ("Я сам"), з одного боку, та несформованістю необхідних умінь і навичок, знань щодо послідовності виконання дій з іншого, то в середньому дошкільному віці поступово розвиваються й удосконалюються навички самообслуговування, формується готовність до суспільно корисної праці, тобто праці для інших: "Поява такого прагнення спричинена всім ходом психічного розвитку дитини і виникає на тому рівні, коли їй стають доступними усвідомлення себе не лише як суб'єкта дії, але і як суб'єкта в системі людських відносин".1 Усвідомлення необхідності праці для інших розвиває особистісні якості дитини. Насамперед виховує у дітей почуття відповідальності і самостійності, викликає відчуття своєї користі, привчає бережно ставитися до праці інших тощо.

 

Оставить комментарий